Test de Comportement

Test de Comportement

(Här kan man läsa om vad det här är för test.)

Datum: 2014-05-16
Plats: Rimbo 
Testledare: Ann- Sofie Sundman

(Iggy Pops resultat kursiverade)

Steg 1: Hunden presenteras för domaren
4 poäng: 
Hunden är reserverad, backar utan att bli stoppad av sitt koppel. Hunden är tillåten att skälla. 
3 poäng: 
Hunden är oberörd eller nöjd 
2 poäng: 
Hunden backar tydligt, kopplet hindrar den från att fly. Hunden får nafsa. 
0,5 poäng: 
Hunden försöker på alla sätt att komma undan testaren utan att vara aggressiv och kommer inte till ro direkt efter detta moment.
0 poäng: 
Hunden blir aggressiv och biter. 

Steg 2: Bana med avspänt koppel
4 poäng: 
Hunden går före eller vid sidan av föraren. Den kan dra i kopplet, vilket visar en viljestark natur. Dess djärvhet och dess anpassnings förmåga visas vid passagen av naturliga hinder. En stolt attityd värderas eftersom det visar hundens konstanta vaksamhet. 
3 poäng: 
Samma beteende men utan av den stolta attityden. 
2 poäng: 
Hunden är oberörd genom hela banan. Den följer föraren på ett mekaniskt sätt utan att visa något uttryck. 
0,5 poäng: 
Föraren får hela tiden dra sin hund och hunden visar rädsla. 
0 poäng: 
Hunden vägrar att gå över ett eller flera hinder även men förarens hjälp. Hunden visar aggressivitet.

Steg 3: Test med föremål
4 poäng: 
Efter ett överraskningsmoment är hunden inte panikslagen, den går fram till föremålet, luktar och visar intresse. 
3 poäng: 
Efter ett överraskningsmoment är hunden inte panikslagen, den visar inget intresse för föremålet. 
2 poäng: 
Hunden förblir oberörd genom hela övningen. 
0,5 poäng: 
Hunden försöker fly och kommer inte till ro, den vägrar att komma nära föremålet. 
0 poäng: 
Hunden visa aggressivitet mot sin förare, mot föremålet, mot testaren eller försöker fly. 

Steg 4: Förarens frånvaro
4 poäng: 
Hunden visar listighet för att komma till sin förare, den skäller eller är tyst, den bevakar omgivningen, huvud och öron på helspänn. Hunden är hela tiden på sin vakt och observerar omgivningen. 
3 poäng: 
Hunden är lugn, samtidigt som den observerar sin omgivning. 
2 poäng: 
Hunden är oberörd, den visar inget intresse för omgivningen och ger ett passivt nollställt intryck. 
0,5 poäng: 
Hunden är panikslagen och tappar kontrollen. Den kan också bli paralyserad av rädsla. 

Steg 5: Förarens retur
4 poäng: 
Hunden är glad att återförenas med föraren, den hoppar och har livliga rörelser. Den kan gläfsa eller skälla för att visa glädje. 
3 poäng: 
Hunden är lugn men visar ändå intresse när föraren kommer tillbaka. Inga livliga rörelser. 
2 poäng: 
Hunden är oberörd, visar ingenting och ser väldigt passiv ut. 
0,5 poäng: 
Hunden visar panik: visar oövervinnlig rädsla. 
0 poäng: 
Hunden visar aggressivitet mot föraren. 

Iggys pops poäng: 17

Betyg
20/20 – 16/20     A 
15/20 – 12/20     B
11/20 – 10/20     C
9/20 – 5/20         D
5/20 – 0/20         E

Kommentarer är stängda